Miljöläget i Järfälla

Miljöläget i Järfälla redovisar hur miljömålen i kommunens miljöplan uppfylls. Genom gröna nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren. Här redovisar vi även kommunens arbete med de olika uppdragen (åtgärderna) som finns med i miljöplanen. Du kan även här få tips på hur du kan minska din egen miljöpåverkan.

Under de tre olika fokusområdena kan du följa utvecklingen av de olika effektmålen. Under teckenförklaring finns beskrivning över de olika mätverktygen. Längst ner på sidan kan du även hitta kommunens miljöredovisningar. Testa även hur mycket koldioxid som du släpper ut. Länk finns längst ner på sidan. Där finns även tips på hur du kan minska ditt koldioxidutsläpp.

Fokusområden

Det klimatsmarta Järfälla

Fokusområde MP.1 Inriktningsmål: "Järfälla ska till år 2020 fortsätta växa samtidigt som koldioxidpåverkan/invånare minskar."
Bedömning: 6 av 8 delmål är uppfyllda6 av 8 delmål är uppfyllda6 av 8 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomfördaåtgärder är genomfördaåtgärder är genomförda

Det miljömedvetna Järfälla

Fokusområde MP.2 Inriktningsmål:
"Järfälla har miljömedvetna medborgare, anställda och företag som tillsammans skapar en bra miljö i kommunen."
Bedömning: 3 av 5 delmål är uppfyllda3 av 5 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomfördaåtgärder är genomförda

Det goda livet i Järfälla

Fokusområde MP.3 Inriktningsmål:
"I Järfälla har alla människor god tillgång till attraktiva parker och naturområden med ett rikt växt- och djurliv och alla ska kunna vistas i Järfälla utan att drabbas av negativa miljörelaterade hälsoeffekter."
Bedömning: 0 av 7 delmål är uppfyllda0 av 7 delmål är uppfyllda0 av 7 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomfördaåtgärder är genomförda

Kompletterande nyckeltal

Avfall

Effektmål MP.4 Övergripande mål:
"År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallsplaneringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem." (Källa: SÖRAB-kommungemensamma avfallsplan)
Bedömning: Effektmålet ser ut att uppnåsEffektmålet ser ut att uppnås
Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

Kontakta oss telefonnummer

08-580 285 00

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

kontakta oss skriv Kontakta oss telefonnummer Tyck till