Miljöläget i Järfälla

Miljöläget i Järfälla redovisar hur miljömålen i kommunens miljöplan uppfylls. Genom gröna nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren. Här redovisar vi även kommunens arbete med de olika uppdragen (åtgärderna) som finns med i miljöplanen. Du kan även här få tips på hur du kan minska din egen miljöpåverkan.

Under de tre olika fokusområdena kan du följa utvecklingen av de olika effektmålen. Under teckenförklaring finns beskrivning över de olika mätverktygen. Längst ner på sidan kan du även hitta kommunens miljöredovisningar. Testa även hur mycket koldioxid som du släpper ut. Länk finns längst ner på sidan. Där finns även tips på hur du kan minska ditt koldioxidutsläpp.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

Kontakta oss telefonnummer

08-580 285 00

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

kontakta oss skriv Kontakta oss telefonnummer Tyck till