Det klimatsmarta Järfälla

Inriktningsmål: "Järfälla ska till år 2020 fortsätta växa samtidigt som koldioxidpåverkan/invånare minskar."

För att långsiktigt klara en hållbar utveckling måste klimatpåverkan minska drastiskt. Detta görs genom att minska vår energianvändning och minska användningen av fossila bränslen. Viktiga områden att förändra är uppvärmning av bostäder och lokaler, transporter och resvanor samt val i konsumtion av mat, varor och tjänster.

Kommunen har en viktig roll i klimatarbetet som till exempel beställare, samhällsplanerare, rådgivare, byggare, fastighetsförvaltare samt som inköpare och upphandlare.

Effektmål för Järfälla

Effektmålet ser ut att uppnåsFörnybar energi

Effektmål ML.1.1 Andelen förnybar energi som används per invånare ska öka med 20 procent till 2020 med 2010 som referensår.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Måluppfyllelsen kan inte bedömasKoldioxidutsläpp

Effektmål ML.1.2 Invånarna i Järfälla kommun ska minska sin användning av fossil koldioxid för uppvärmning och transporter med 50 procent till år 2020 med 1990 som referensår.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Osäkert om effektmålet kan uppnåsIcke fossila bränslen vid resor

Effektmål ML.1.3 Användningen av icke fossila bränslen ska vid resor öka med 30 procent till 2020 med 2010 som referensår.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Effektmålet ser ut att uppnåsKollektivtrafik och cykeltrafik

Effektmål ML.1.4 Skapa förutsättningar för att öka användningen av kollektivtrafik och cykel genom att bygga ut kollektivtrafiken och fler cykelbanor.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Effektmål för kommunorganisationen

Effektmålet är uppnåttEnergianvändningen i kommunens fastighetsbestånd

Effektmål ML.1.5 Den genomsnittliga energianvändningen i Järfälla kommuns fastighetsbestånd ska till 2020 sänkas med 20 procent per kvadratmeter med 2009 som referensår.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Effektmålet är uppnåttIcke fossil energi i kommunens lokaler

Effektmål ML.1.6 Andelen icke fossila bränslen för uppvärmning och verksamhetsel i kommunens lokaler ska senast 2020 vara minst 85 procent.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Effektmålet ser ut att uppnåsKommunens tjänsteresor

Effektmål ML.1.7 Kommunens tjänsteresor ska minska sin koldioxidpåverkan per heltidsanställd med 50 procent till 2020 med 2010 som referensår.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomfördaåtgärder är genomfördaåtgärder är genomförda

Effektmålet ser ut att uppnåsEnergianvändning i Barkarbystaden

Effektmål ML.1.8 Bebyggelsen i Barkarbystaden ska i genomsnitt ha minst 30 procent lägre energianvändning än kraven i Boverkets byggregler vid tidpunkten för byggandet.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda
Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

Kontakta oss telefonnummer

08-580 285 00

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

kontakta oss skriv Kontakta oss telefonnummer Tyck till