Det miljömedvetna Järfälla

Inriktningsmål: "Järfälla har miljömedvetna medborgare, anställda och företag som tillsammans skapar en bra miljö i kommunen."

För att nå våra miljömål krävs en hög miljömedvetenhet i samhället. Det når vi genom att systematiskt arbeta med miljöfrågorna i våra verksamheter och i företag i kommunen. Kommunen har en viktig roll i samverkan med sina egna verksamheter samt med externa aktörer.

Effektmål för Järfälla

Osäkert om effektmålet kan uppnåsMiljöcertifierade och miljödiplomerade företag

Effektmål MP.2.1 Antalet miljöcertifierade och miljödiplomerade företag i Järfälla ska senast 2020 vara 100 stycken.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Målet har delvis uppnåttsMiljöincitament

Effektmål MP.2.2 Kommunen ska skapa incitament för att öka miljömedvetenheten hos invånarna.
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Effektmål för kommunorganisationen

Effektmålet ser ut att uppnåsMiljödiplomerade kommunala enheter

Effektmål MP.2.3 Alla kommunala enheter ska senast år 2020 ha uppnått guldnivå inom miljödiplomeringen.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Effektmålet är uppnåttEkologiska livsmedel

Effektmål MP.2.4 Andelen inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 25 procent år 2020.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda

Effektmålet ser ut att uppnåsMiljömärkta varor och tjänster

Effektmål MP.2.5 Andelen miljömärkta varor och tjänster av den totala kommunala upphandlingen ska senast 2020 vara minst 25 procent.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomförda
Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

Kontakta oss telefonnummer

08-580 285 00

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

kontakta oss skriv Kontakta oss telefonnummer Tyck till