På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lyssna på sidan Lyssna

God bebyggd miljö

Inriktingsmål: Järfälla kommun ska vara en förebild inom hållbar stadsutveckling och därmed säkra en hållbar utbyggnad i kommunen.
I det arbetet beaktas ekologiska, sociala, rumsliga och ekonomiska aspekter. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöan-passat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå god vattenstatus.

Effektmål

Hållbar stadsutveckling

EffektmålMP.2.1 Effektmål 6: Vid planläggning av nya stadsdelar ska ett system för hållbar stadsutveckling följas.
Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Miljöbyggnad

EffektmålMP.2.2 Effektmål 7: Vid nybyggnation av kommunens och bolagens byggnader ska de projekteras och certifieras minst enligt Miljöbyggnad nivå silver eller liknande. Vid större ombyggnationer ska certifiering av aktuell byggnad övervägas.
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Dagvatten

EffektmålMP.2.3 Effektmål 8: Till år 2020 ska minst 60 procent av allt dagvatten till Bällstaån, Säbysjön och Igelbäcken samt 40 procent av allt dagvatten till Mälaren och Översjön ha genomgått rening.
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend